O IOM

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji IOM jest czołową organizacją międzyrządową działającą na polu migracji. IOM powstała przeszło 60 lat temu. Obecnie posiada ponad 470 biur w 149 krajach członkowskich. W ciągu sześćdziesięciu lat IOM pomogła milionom ludzi w różnym miejscach globu. Pomoc w dobrowolnym powrocie i reintegracji jest jednym z wielu realizowanych przez IOM działań.

O programie pomocy w dobrowolnym powrocie

Jeśli decydujesz się opuścić Polskę i powrócić do swojego kraju, możesz skorzystać z programu pomocy w dobrowolnym powrocie. Program kierowany jest do obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej, którym odmówiono statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej czy zgody na pobyt tolerowany lub którzy przebywają w Polsce bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu. Jeśli znalazłeś się w takiej sytuacji, możesz zwrócić się do IOM o pomoc w powrocie do domu.

Pamiętaj, iż powrót w ramach programu ma charakter dobrowolny, musisz więc samodzielnie podjąć decyzję o powrocie. Skontaktuj się z nami i opowiedz o swojej sytuacji. Otrzymasz od nas szczegółowe informacje na temat tego, jak możemy ci pomóc oraz na temat sytuacji w kraju, do którego wracasz. Jeżeli zdecydujesz się na uczestnictwo w programie, zaplanujemy i przygotujemy Twoją podróż oraz pokryjemy związane z nią koszty. Otrzymasz od nas także wsparcie i pomoc po powrocie.

Pomoc w powrocie

Wyjeżdżając w ramach programu, oprócz niewielkiego wsparcia finansowanego, udzielanego w dniu powrotu, możesz otrzymać pomoc reintegracyjną, która pomoże ci stanąć na nogi po powrocie. W ramach pomocy reintegracyjnej możesz skorzystać ze środków przeznaczonych na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej, edukację oraz szkolenia zawodowe. W zależności od pomysłu na własny biznes, osoby zainteresowane działalnością gospodarczą mogą otrzymać m.in. narzędzia, wyposażenie sklepu, zwierzęta hodowlane czy sprzęt komputerowy lub liczyć ma sfinansowanie początkowych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności. Tym, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje lub podjąć naukę, oferujemy możliwość sfinansowania wybranych szkoleń zawodowych lub innych form edukacji, które pomogą im w przyszłości znaleźć zatrudnienie.